Protezy kończyn górnych

Protezy kosmetyczne kończyn górnych, używane są przez osoby, dla których bardzo liczy się wygląd zewnętrzny. Dla niektórych ludzi funkcjonalność protezy ręki jest mniej ważna niż jej wygląd, komfort użytkowania, waga i łatwość obsługi.Protezy kosmetyczne rąk  składają się z wewnętrznej protezy -lej wykonywany indywidualnie, elementy łączące, miękkie pokrycie, rękawicy kosmetycznej oraz zawieszenie. Forma, barwa i powierzchnia rękawicy w dużym stopniu odzwierciedla naturalne szczegóły anatomiczne ludzkich rąk przeznaczone dla mężczyzn, kobiet lub dzieci. Rękawica jest łatwa do czyszczenia i konserwacji.

Wykonujemy protezy kosmetyczne w przypadku każdego poziomu amputacji.

  • Proteza kosmetyczna dłoni
  • Proteza kosmetyczna przedramienia
  • Proteza kosmetyczna ramienia
  • Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej